PRAKTISK INFORMATION


Nye patienter - se her

Velkommen til!

Erfaringsmæssigt tror de fleste at journalerne automatisk bliver videreført mellem læger ved skift. Det er af hensyn til samtykkeregler ikke tilfældet.

Hvis du ved skift til vores lægehus gerne vil have journal, medicinoplysninger m.v. med fra din tidligere læge, SKAL DU SELV ANMODE DEN TIDLIGERE LÆGE OM AT SENDE JOURNALEN TIL OS!

På forhånd tak for ulejligheden. Så kan vi nemmere hjælpe dig ved næste henvendelse.

Følgende gruppe 1-sikrede kan tilmeldes praksis medmindre praksis beder sig fritaget herfor selvom der er lukket for tilgang:

 • børn af sikrede tilmeldt lægen, når børnene fylder 15 år og de hidtil har været tilmeldt den anden forælders læge
   
 • personer i den samme husstand, hvor den anden ægtefælle/samlever/andre familiemedlemmer er sikredes hidtidige læge
   
 • sikrede, der overgår fra gruppe 2- eller hvilende sygesikringsstatus, når lægen er sikredes hidtidige læge
   
 • sikrede, der efter en midlertidig flytning (højskoleophold, værnepligt m.v.) flytter tilbage, når lægen er sikredes hidtidige læge på stedet
   
 • sikrede, der ved flytning ikke har mulighed for at vælge mellem mindst 2 praksis inden for en afstand af 15 km ad nærmeste offentlige vej fra deres bopæl.

 
 

Konsultation: foregår efter aftale, vi har IKKE åben konsultation.

Der er dagligt konsultationer i tidsrummet 08.00-09.30, 10.00-12.30 og 13.30-15.00. Tirsdage og torsdage er der derudover mulighed for konsultation mellem 07.10 og 08.00, men der kan kun bestilles tider til korte konsultationer om eet emne eller til blodprøver ved sygeplejersker -se tidsbestillingsmodulet.

Onsdage er der konsultation til 15.45.

Konsultationer vedrørende akut opstået sygdom planlægges normalt til tidsrummet 11.30-12.30 og i visse tilfælde 08.00-09.30.
Som noget nyt prøver vi at afsætte een læge til akutte tider 10-12 (stadig efter aftale)

 

Telefonkonsultation - se også elektronisk kommunikation

Telefonkonsultationen er dagligt mellem 08.00-09.00. Her sidder lægerne ved telefonen på skift.

Telefonkonsultationstiden bedes kun anvendt ved akut opstået sygdom samt anmodning om hjemmebesøg. Desuden kan der gives svar på specielle prøver og undersøgelser. 

Husk at receptfornyelser og almindelig tidsbestilling foregår på telefon efter klokken 10.00 eller via hjemmesiden.

Undgå venligst så vidt muligt at bruge receptionen til dette.

 

Tidsbestilling og receptfornyelse - se også elektronisk kommunikation

I tidsrummet 10.00-12.00 modtager sekretariatet tidsbestillinger og receptfornyelser samt oplyser resultatet af rutineprøver og undersøgelser (se også nedenfor).

 

Elektronisk kommunikation

På forsiden, under menupunktet RECEPTFORNYELSE, TIDSBESTILLING, E-KONSULTATION eller ved klik på den gule kna E-KONS LOGIN kan du forny recepter, bestille tid, modtage prøvesvar og skrive korte spørgsmål til lægen. Det er også hér, du kan modtage beskeder fra lægen.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT AL KOMMUNIKATION GEMMES ELEKTRONISK I DIN JOURNAL.

Indtast dit CPR-nummer, navn og adresse og vælg din egen adgangskode og sikkerhedsspørgsmål, så kan du straks derefter kommunikere med os online
  


Elektronisk tidsbestilling:
Følg vejledningen undervejs (vælg type konsultation, ønsket læge/sygeplejerske, tid i kalenderen).

Bemærk at din tid først skal bekræftes.

 

Receptfornyelse:
Her kan du bestille fornyelse af den medicin du får i forevejen for kroniske sygdomme.

Vær opmærksom på at du IKKE kan forny/bestille sove- eller stærk smertestillende medicin. Det kræver kontakt med lægen. 

Desuden kan der være tilfælde hvor vi er i tvivl om det er relevant at du får medicinen, i så fald vil anmodningen blive afslået, og der henvises til personlig kontakt.

Bemærk at der kun er mulighed for at skrive meget korte beskeder vedr udlevering.

 

E-mail: 
Der besvares udelukkende mail henvendelser via denne sikrede ordning og IKKE via evt. andre personlige mailadresser.

Mediet er bedst egnet til simple problemstillinger. Forvent ekspeditionstid på typisk 3-4 hverdage. 

Brug ikke mailsystemet til tidsbestilling, men tidsbestillingsfunktionen, eller telefonen for akutte tider samme dag.

OBS der kan IKKE kommunikeres indirekte til personer der ikke står som valgmulighed.
  

Akuttelefonen

Efter kl. 16 samt i weekenden og på helligdage kan akuttelefonen kontaktes på tlf. 1813