NÅR DU SKAL SYGEMELDES

SYGEMELDING/MULIGHEDSERKLÆRING:

Der er kommet ny 'sygemelding', den hedder mulighedserklæring og skal udfyldes af patient OG arbejdsgiver før vi attesterer den.
 Se på arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside